Menu


3. března

 

3. března

V Cesarei v Palestině, svatých mučednícků, vojáka Marina a Astèria z dob Valeriánova pronásledování. První, který byl svými společníky obviněn jako křesťan,a na otázku soudce se velmi hlasitě přiznal, že je křesťanem, obdržel korunu mučednictví, když mu byla uřezána hlava; Astèrio, protože vzal sťaté tělo mučedníka, nesl je na ramenou poté, co je zabalil do roucha, které měl na sobě, nepochybně získal za tuto poctu, kterou vzdal mučedníkovi, že se sám stal mučedníkem.

Ve španělské Calagoře svatých mučedníků bratří Emitéria a Celidónia, kteří sloužili jako vojáci v táboře poblíž Leonu, města v Galicii; když propukla bouře pronásledování, šli vyznat Kristovo jméno, byli podrobeni mnohému trýznění a získali palmu mučednictví.

Ve stejný den umučení svatých Felixe, Luciola, Fortunáta, Marcia a druhů.

Podobně svatí vojáci Kleonik, Entropio a Basiliskus za pronásledování Maximiana a velitele Asklepiada oslavili Pána svou smrtí na kříži.

V Brescii sv. Ticiána, biskupa a vyznavače.

V Bambergu svaté Kunhuty, která se provdala za císaře Jindřicha prvního, a se souhlasem manžela zachovala panenství. Za mnoho zásluh a dobrých skutků byla po své svaté smrti vyznamenána mnoha zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.