Menu


29. ledna

29. ledna, Itálie - Panny Maria, Patronky sester kapucínek (1630)

 
Neříkej mi, obdivuhodná Matko, že nemůžeš,
protože tvůj nejmilovanější Syn ti dal všechnu moc
na nebi i na zemi.
Neříkej mi, že to nemusíš udělat,
protože ty jsi Matka všech lidí, a zvláště moje Matka.
 
Jestli mě nemůžeš vyslyšet, omluvil bych tě a řekl:
Je to opravdu moje Matka, která mě miluje jako své dítě,
ale nemá prostředky a možnosti, jak by mi pomohla.
 
Kdybys nebyla moje Matka, měl bych trpělivost a řekl:
Hle, má všechny prostředky, jak mi pomoci,
ale běda, není to moje Matka, a proto mě nemiluje.
 
Ale naopak nesladší Panno,
ty jsi moje Matka a navíc ta nejmocnější.
Jak bych tě mohl obviňovat, že jsi mi nepomohla
a neposkytla mi ochranu a pomoc?
Vidíš dobře, Maminko, že jsi nucena vyslyšet
všechny mé žádosti.
 
Pro čest a slávu tvého Ježíše přijmi mě jako své dítě
a nedívej se na moji ubohost a moje hříchy.
Vysvoboď mou duši i moje tělo ode všeho zla
a dej mi všechny tvé ctnosti, zvláště pokoru.
Dej mi jako dárek všechny tvé dary, všechno dobro
a všechny milosti, které se líbí
Nejsvětější Trojici, Otci, Synu a Duchu Svatému.
 
sv. František Saleský

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen