Menu


29. května

 

29. května

Svaté Marie Magdalény de Pazzi, karmelitánky, jejíž úmrtí si připomínáme 25. tohoto měsíce.

V Římě na Via Aurélia sv. Restituta mučedníka.

V Ikoniu v Licaonii umučení svatého Konóna a jeho dvanáctiletého syna, kteří za císaře Aureliana po neustálém mučení na ohnivém rožni, s uhlíky a pokropenými olejem byli zavěšeni na mučidla a k vydechli svého ducha. když jejich ruce byly rozdrceny dřevěným kladivem.

Na území Trenta svatých mučedníků Sisinia, Martyria a Alexandrandra, kteří byli v době císaře Honoria ve Val d'Anagna (jak píše Paulinus v životopis svatého Ambrože) pronásledováni pohany a získali korunu mučednictví.

V Kamerinu umučení patnácti set dvaceti pěti svatých mučedníků.

V Cesarei Filippově za Diokleciánova pronásledování byl popravena mečem Teodósia, matka svatého Prokopa mučedníka, a dvanáct dalších vznešených žen.

V Trvíru svatého Maximina, biskupa a vyznavače, který přijal svatého biskupa Athanasia vyhoštěného za pronásledování ariánů.

Ve Veróně sv. Maxima biskupa.

V Arce v Láciu svatého Eleuteria vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.