Menu


28. února


 

28. února

V Římě památka svatých mučedníků Makária, Rufina, Justa a Teófila.

V Alexandrii umučení svatých Cereála, Pupola, Kaia a Serapióna.

Tamtéž památka svatých kněží, jáhnů a mnoha dalších, kteří v době císaře Valeriána, když zuřila velmi krutá morová epidemie, sloužili těm, kteří byli touto nemocí napadeni, a šlechetně tak šli vstříc smrti jako oni. Zbožná víra věřících je obvykle uctívá jako mučedníky.

V Římě svatý Hilara, papeže a vyznavače.

Na území Lyonu na Juru pochování mnoha mnichů, a to na stejném místě, kde jejich svatý římský opat jako první vedl poustevnický život a proslul mnoha ctnostmi a zázraky.

V Pávii přenesení těla svatého Augustina biskupa, vyznavače a učitele církve, z ostrova Sardinie přičiněním Liutpranda, krále Longobardů.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků vyznavačů a svatých panen.