Menu


28. čevence

 28. července

Miláně svatých mučedníků Nazária a Celsa, který jako dítě za divokého pronásledování Nerona, byl od Anolin po dlouhou dobu mučen a týrán ve vězení, až by usmrcen mečem.

V Římě svatého Viktora I. papeže a mučedníka.

Ve stejný den svatého Inocence I. papeže a vyznavače, který odešel k Pánu 12. března.

V Thebaidě v Egyptě si připomínáme mnoho svatých mučedníků, kteří trpěli pronásledováním za Décia a Valeriána; když si tito křetstané přáli, aby byli ve jménu Krista usmrcení mečem mečem, chytrý nepřítel zvolil mučení, mteré oddlovalol smrt, neboť si přáll zabíjet duše,ne těla. Jeden z nich, poté, co prošel mučírnou, s rukama vzadu svázanýma a pomazaný medem byl vystaven pod žhoucím sluncem bodavému hmyzu. Druhý byl volně svázán mezi květinami a když k němu přišla chlípná žena, aby dráždila jeho chtíče prokousl si zuby jazyk a vyplivl ho do tváře ženštiny, která ho laskala.

V Ankaře, v Galácii svatého Eustáze, kterého pro růzém mučení vhodili do řeky, odkud osvobozený od anděla byl holubicí odveden pro věčnou odměnu.

V Milétu v Karii svatého Akácia mučedníka, který za císaře Licinia po mnoha mukách uvržen do pece s pomocí Boží zůstal nezraněn a byl usmrcen mečem.

V Bretani svatého Sansona biskupa a vyznavače.

V Lyonu ve Francii sv. Pellegrina kněze, jehož nebeská sláva je doložena slávou jeho zázraků.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.