Menu


27. ledna

27. ledna:  Svatého Jana Zlatoústého ( Chryzostoma)

NOVÉ STVOŘENÍ SE ZRODILO ZE SVATÉ PANNY

Když se tě bude Žid ptát, jak mohla panna porodit dítě, odpověz mu: Jak mohla panenská půda dát vzrůst rostlinám?

 Hebrejské slovo Eden znamená ve skutečnosti panenskou půdu. Jedna panna nás z ráje vyhnala, díky jiné panně jsme nalezli věčný život.

Svatý Jan Zlatoústý

 

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen