Menu


27. května

 

27. května

Svatého Bedy Ctihodného, kněze, vyznavače a učitel církve, který vzlétl k nebi dvacátého pátého tohoto měsíce.

Sv. Jana I. papeže a mučedníka, jehož odchod do nebe se připomíná osmnáctého tohoto měsíce, ale jeho svátek se slaví zejména v tento den, kdy bylo slavně uloženo jeho tělo.

V Doróstoru, v dolní Misii blahoslaveného Julia, důstojníka který byl v době císaře Alexandra propuštěn do výslužby, ale byl předán hlavnímu veliteli Maximovi a i v jeho přítomnosti proklel modly a neustále vyznával Kristovo jméno. Za to byl odsouzen smrti a popraven.

Ve čtvrti Arras sv. Ranolfa mučedníka.

V Soře svaté Restituty, vznešené Římanky panny a mučednice, která za císaře Aureliana a prokonzula Agácia podstoupila boj pro víru, přemohla útoky démonů, lichotky příbuzných i krutost katanů a nakonec byl společně s dalšími křesťany popravena mečem a získala tak korunu mučednictví.

V Grange ve Francii svatého Eutropia biskupa, proslulého ctnostmi a zázraky.
 
Ve Wurtzburgu v Německu svatého Bruna, biskupa a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.