Menu


26. listopadu

26. listopadu

Poblíž Fabriana v oblasti Picenum blahoslaveného opata Silvestra, zakladatele kongregace silvestriánů.

V Alexandrii svatého Petra, biskupa tohoto města a mučedníka, který zde byl na příkaz Galeria Maximiana sťat, protože byl ozdoben všemi ctnostmi.

Při stejném pronásledování v Alexandrii trpěli také svatí mučedníci kněz Faust, Didius a Ammonius a čtyři egyptští biskupové, totiž Filaeus, Hesychius, Pachomius a Theodorus, a šest set šedesát dalších, které meč pronásledování poslal do nebe.

Nedaleko Fratty, na území Roviga svatého Bellina, padovský biskup a mučedníka, který byl jako vznešený obránce práv církve zajat vrahy a krutě s mnoha ranami zabit.

V Nikomédii svatého kněza Marcela který byl v době Konstantinově svržen ariány ze skály a zemřel jako mučedník.

V Římě svatého Siricia papeže a vyznavače, proslulého učeností, zbožností a náboženskou horlivostí, odsoudil několik heretiků a obnovil církevní kázeň velmi spásnými nařízeními.

V Autunu, svatého Amatora biskupa.

V Kostnici v Německu svatého biskupa Korada .

V Římě svatý Leonarda z Porto Mauricio, kněz řádu menších bratří a vyznavače, proslulého svou horlivostí pro duše a posvátné misie v Itálii. Papež Pius IX. ho zapsal do seznamu svatých a papež Pius XI ho zvolil a učinil nebeským patronem kněží, kteří se věnují posvátným misiím pro lid v katolických oblastech po celém světě.

Na území Remeše sv. Basola vyznavače.

V Adrianópoli,v Paflagónii, svatého Stiliána poustevníka proslulého zázraky.

V Arménii svatého Mikuláše mnicha.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.