Menu


25. listopadu

25. listopadu

Svaté Kateřiny, panny a mučednice, která byla za císaře Maximina uvězněna pro své vyznání křesťanské víry, pak dlouho mučena štíry a nakonec sťata a umučena. Její tělo, které andělé zázračně přenesli na horu Sinaj, kde je nábožně uctíváno velkým počtem křesťanů.

V Římě svatého Mojžíše kněze a mučedníka, který byl spolu s ostatními vězněn a často se utěšoval dopisy od svatého Cypriána. S neohroženým duchem vzdoroval nejen pohanům, ale i schizmatikům a novaciánským heretikům, byl nakonec (jak dosvědčuje svatý Kornelius Papež) při Déciově pronásledování vyznamenán slavnou a obdivuhodnou mučednickou smrtí.

V Caesareji v Kappadocii umučení svatého vojáka Merkucia, který pod ochranou anděla, jenž ho střežil, porazil barbary, přemohl krutost Décia a obohacen po mnoha trofejích z muk, korunován mučednickou smrtí vzlétl do nebe.

V italské provincii Emilia svaté Jukundy panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.