Menu


26. ledna

 

Sv. Polykarp, biskup ze Smyrny a mučedník, který obdržel korunu mučednictví dvacátého třetího února. V Hypo v Africe svatí Teógen, biskup, a třicet šest dalších křesťanů, kteří při pronásledování Valeriána, pohrdli časným životem, získali korunu života věčného . V Betlémě v Judsku úmrtí svaté Pavly vdovy, z nejvznešenějšího z rodu senátorů, která se spolu se svou dcerou Eustóchií požehnanou pannou Kristovou, vzdala věcí tohoto světa, rozdala své bohatství chudým a uchýlila se k jesličkám Páně; a tam, bohatá na mnoho ctností a korunovaná dlouhým mučednictvím, přešla do nebeského království. Její mimořádně ctnostný život popsal sv. Jeroným. A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.