Menu


25. července25. července

Sv. apoštola Jakuba staršího, bratra blahoslaveného Jana Evangelisty: o svátcích Velikonoc byl sťat na příkaz Heroda Agrippy jako první mučedník mezi apoštoly. Jeho posvátné kosti byly tento den přeneseny z Jerusaléma do Španělska a uloženy na jeho krajních hranicích, kde jsou zbožně uctívány od těchto národů a četných křesťanů, kteří sem přicházejí ze zbožnosti a slibu.

V Lycii svatého Kryštofa mučedníka který byl za Décia zbit železnými tyčemi a díky Kristově nadpřirozené moci osvobozen z hořících plamenů, a nakonec proboden vystřelenými šípy a sťal získal korunu mučednictví.

Ve španělské Barceloně blahoslaveného Kukufáta mučedníka, která při pronásledování Diokleciána a správce Daciána po mnohém utrpení, nakonec sťat mečem odešel do nebe.

V Palestině svatého Pavla mučedníka, který za pronásledování Maximiliána Galéria a správce Firmiliána odsouzen k smrti, požádal o čas na modlitbu a z celého srdce se nejprve modlil k Bohu za své spoluobčany, poté za Židy a za pohany, aby poznali pravdu víry, pak za množství lidí kolem, a nakonec za soudce, který ho odsoudil, a kata, který ho popraví, a pak obdržel korunu mučednictví.

Ve Forkonii v Abruzách svatých mučedníků Sipontských Florence a Felixe.

Ve španělské Kordobě svatého Teodemira, mnicha a mučedníka.

V Palestině svaté Valentiny panny, která byla přivedena k oltáři, aby obětovala bohům, ale když srazila modlu na zem, byla krutě zmučena, poté uvržena do ohně spolu se svou společnicí, rovněž pannou, odešla ke svému Ženichovi .

V Trevíru sv. Magnerika, biskupa a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.