Menu


24. listopadu

24. listopadu

Svatého Jana od Kříže kněze, vyznavač a učitele církve, společníka svaté Terezie při reformě karmelitánů; jeho narozeniny pro nebe se připomínají 14. prosince.

Ve stejný den sv, Chrysokona, který poté, co dlouho trpěl v řetězech a vězení za své stálé vyznávání Krista, byl na Diokleciánův rozkaz převezen do Akvileje a nakonec sťat a vhozen do moře a získal tak mučednickou korunu.

V Římě svatého mučedníka Krescenciána, který je připomínán při umučení blahoslaveného papeže Marcella.

Poblíž Korintu svatého mučedníka Alexandra, který za Juliána Apostaty a správce Salusta bojoval na život a na smrt za Kristovu víru.

V Perugii svatého mučedníka Felicissima.

V Amélii v Umbrii  svaté Firminy, panny a mučednice, která byla za pronásledování císaře Diokleciána různými způsoby mučena, až nakonec pověšena a pálena hořícími pochodněmi odevzdala svého neposkvrněného ducha Bohu.

V Kordově ve Španělsku svatých panen a mučednic Flory a Marie, které byly při pronásledování Arabů po dlouhém věznění zabity mečem.

V Miláně svatého Protazia, biskupa, který na koncilu v Sardice hájil Atanášovu věc před císařem Konstantem a nakonec po mnoha pracích pro svěřenou církev a pro náboženství odešel k Pánu.

Na území Alvérnie svatého opata Porciána, který  za krále Theodorika zazářil zázraky. Jeho jméno dostal jak klášter, který spravoval, tak město, které bylo později postaveno na stejném místě.

V Blaye, ve Francii svatého kněze Romana, jehož obdivuhodná svatost je potvrzena slávou zázraků.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.