Menu


24. ledna

 

24. ledna

Nedaleko Efezu svatého Timotea, žáka blahoslaveného apoštola Pavla, který ho vysvětil na efezského biskupa. Tam byl po mnoha bojích pro Krista, když káral ty, kdo obětovali Dianě, ubit kameny a krátce nato usnul v Pánu.

V Antiochii svatého biskupa Babila, který během Déciova pronásledování, poté co často oslavoval Boha svým utrpením a mukami, ukončil svůj slavný život v řetězech, s nimiž nařídil pohřbít své tělo. Spolu s ním prý podstoupily mučednickou smrt tři děti, a to Urbana, Prilidiána a Efolonia, které vyučoval ve víře Kristově.

Ve Folignu v Umbrii svaého Feliciána, který byl papežem Viktorem I. vysvěcen na biskupa téhož města a po mnoha útrapách tam byl ve vysokém věku korunován mučednickou smrtí za císaře Décia.

V Neocesarei v Mauretánii byli upáleni svatí mučedníci Mardonius, Mussonius, Eugenius a Metell a jejich ostatky byly rozptýleny v řece.

Stejně byli umučení svatí Tirso a Projekt.

V Cingoli, v oblasti Picenum, svatého Esuperancia vyznavače, biskupa téhož města, proslulého svými zázraky.

V Bologni svatého Zamy, kterého římský papež svatý Dionýsius vysvětil na prvního biskupa téhož města a který zde obdivuhodně šířil křesťanskou víru.

Podobně blahoslaveného opata Suràna, který za dob Lombardů vzkvétal ve svatosti.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.