Menu


23. února

 

23. února

Svatého Petra Damiána z kamaldolského řádu, kardinála a biskupa v Ostii, vyznavače a učitele církve, který předchozího dne odešel do nebe.

Ve Smyrně, umučení sv. Polykarpa, učedníka blahoslaveného Jana apoštola, který ho sám vysvětil na biskupa tohoto města: byl nejslavnější osobností v celé Asii. Za vlády Marka Antonína a Lucia Aurélia Komoda za přítomnosti prokonsula, zatímco všichni lidé v amfiteátru hlasitě křičeli, byla pod ním zapálena hranice, ale plameny mu neublížily a proto proboden mečem získal korunu mučednictví. Ve stejném městě Smyrna bylo s ním umučeno také dvanáct dalších křesťanů, kteří přišli z Filadelfie. Svátek sv. Polykarpa se slaví dvacátého šestého ledna.

Poblíž Sirmia blahoslaveného Siréna, mnicha a mučedníka, který byl zajat na rozkaz císaře Maximiána a poté, co se přiznal ke křesťanství, byl sťat.

Na stejném místě bylo popraveno také dvaasedmdesát svatých mučedníků, kteří tak získali ve výše zmíněném městě věčné království.

Ve městě Asterga ve Španělsku bla svatá Marta, panna, za císaře Décia a prokonzula Paterna krutě mučena a nakonec zabita pro víru v Krista.

V Konstantinopoli sv. Lazara mnicha, který maloval posvátné obrazy a byl na rozkaz obrazoborce císaře Theophila krutě mučen a jeho ruka byla pálena rozžhaveným železem; ale uzdravený božskou mocí přemaloval posvátné obrazy, které byly poškozeny, a nakonec spočinul v pokoji.

V Bréscii, sv Felixe biskupa.

V Římě svatého Polykarpa kněze, který spolu s blahoslaveným Šebestiánem mnohé obrátil na víru v Krista, a povzbuzováním je přivedl ke slávě mučednictví.

Ve španělské Seville sv. Florence vyznavače.

V Todi v Umbrii svaté Romana panny, kterou pokřtil papež svatý Silvestr. Vedla nebeský život v jeskyních a slujích a zazářila slávou zázraků.

V Anglii sv. Milburgy panny, dcery krále Mercia.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.