Menu


23. února

23. února – Zjevení Panny Marie, Neposkvrněné Matky Vítězství ve Wigratzbadu (1938)

Maria jako Matka Kristova je celá pro Krista a Kristus je celý pro nás; proto i Maria je v Kristu celá pro nás. Jako Matka vtěleného Božího Syna a Vykupitele byla vykoupena zcela jedinečným způsobem, a proto je Matkou a vzorem Církve, jejím eschatologickým obrazem. Její místo je vedle Krista, ale jako jedné z nás, ve které se Kristovo vykoupení a spása uskutečnila v jedné jediné osobě plně a dokonale, a to skrze milost Boží a skrze její dokonalou spolupráci.

Proto nám Maria ve své osobě zjevuje jak velikost a nekonečnou velkodušnost božské milosti, tak její naprostou lidskou otevřenost božské milosti a spáse. Učí nás, jak máme přijímat a žít v milosti Boží. Učí nás to zvláště v Magnificat, kde se snoubí její postavení vůči Bohu i její postavení vůči nám. V Ní Bůh naplnil své obdivuhodné skutky pro lidstvo.

Ivo Cisar Spadon. Nejsvětější Maria v křesťanské víře a životě

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et i hora mortis nostrae. Amen.