Menu


23. ledna

23. ledna sv. Emerenciany, panny a mučednice ukamenované na hrobě sv. Anežky v Římě 304                                            Ve Španělsku sv. Ildefonsa z Toleda 667

 

Ve františkánských kronikách čteme, že sv. Lev jednoho dne spatřil dva žebříky: jeden červený, na kterém stá Ježíš Kristus, a druhý bílý, na kterém se nacházela Panna Maria. Duše, které se snažily vystoupit po červeném žebříku, po několika příčkách padaly. Ty, které stoupaly po bílém, šťastně dospěly až k Panně Marii, která jim podala ruku. Tak se se dostaly bez obtíží do ráje.

                                        sv. Alfons z Liguori: Mariiny vznešenosti

 

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod život tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen