Menu


20. září

 20. září

V Římě umučení svatých Eustacha, jeho manželky Theopisty a jejich dvou synů Agapita a Teopista, kteří byli za císaře Adriàna vydání k šelmám, ale díky božské pomoci zůstali nakonec nezraněni. Pak zavřeni do rozpáleného bronzového býka podstoupili svou mučednickou smrt..

V Cizicu, v Propontidě za císaře Maximiána svatých mučedníků Fausty, panny, a Evilásia; z nichž Eviàsius, pohanský kněz, Faustě sám ostříhal vlasy a na posměch oholil hlavu, dal pověsit a mučit. Když ji Evilasius, chtěl rozseknout na polovinu, a kat to nebyl schopen dokázat, obrátil se k víře v Krista; byl pak sám na příkaz císaře krutě mučen. Fausta s provrtanou hlavou a po celém těle probodaná hřeby bala vhozena do rozpálené pece společně s Evilasiem a na volání nebeského hlasu odešli k Pánu.

Ve Frýgii svatých mučedníků Dionýsa a Privata.

Stejně tak svatého mučedníka Priska, kterého probodli a sťali.

V Perge, v Pamfýlii, svatého Teodora, Filippy jeho matky a druhů umučených za císaře Antonína.

V Kartágu sv. Kandidy, panny mučednice, která za císaře Maximiána poseta ranami po celém těle byla korunována mučednickou smrtí.

V Milán sv. Glicéria, biskupa a vyznavače.

V Římě uložení těla svatého Agapita I. , papeže a vyznavače, přeneseného z města Konstantinopole, kde tento papež zesnul v Pánu 22. dubna.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.