Menu


2. června


2. června

V Římě mučedníků Marcellina kněze a Petra exorcisty, kteří pod Diokleciánem ve vězení vyučili mnohé ve vířey, po krutém věznění a mnoha mučeních, na příkaz soudce Seréna ji sťali hlavy na místě zvaném Černý les, které poté, na počest těchto světců, změnilo svůj název, se jmenuje Silva Candida. - Běloskvoucí les. Jejich těla byla pohřbena v katakombách poblíž chrámu sv Tiburcia a tento hrob byl později ozdoben verši sv. papeže Damasa.

V Kampánii svatého Erazma, biskupa a mučedníka. Ten pod Diokleciánem Augustem nejprve zbit olověnými biči a tvrdě tlučen holemi, poté na něj nalili hořící pryskyřici, síru, olovo, smolu, vosk a olej, on však zůstal nezraněný; pak ve Fórmii, pod Maximiánem, byl znovu sužován různými a nejkrutějšími způsoby, ale Bůh ho ochraňoval, aby utvrzoval ve víře ostatní; nakonec, povolaný Pánem jako mučedník spočinul v pokoji. Jeho tělo bylo později přeneseno do Gaety.

V Lyonu ve Francii svatých mučedníků Potina biskupa, Santa jáhna, Vézia, Epagata, Matura, Póntika, Biblida, Attaly, Alexaandra a Blandiny, s mnoha dalšími, jejichž silné a opakované trýznění v době Marca Aurélia a Antonína a Lucia Vera jsou líčena v dopise napsaném církví z Lyonu církvím v Asii a Frýgii. Patří k nim svatá Blandina, slabšího pohlaví, hubená a pokorná, která snášela dlouhé a hořké utrpení vždy vytrvale nebojácně, až s probodeným hrdlem následovala ostatní, které povzbuzovala k získání mučednické palmy.

Na ostrově Marmara v Propontidě svatého Nikefora, biskupa v Konstantinopoli, který byl silným obhájcem tradic otců se vytrvale se zastával kultu svatých obrazů proti obrazoboreckému císaři Lvu Arménskému, který ho odsoudil do vyhnanství. Po čtrnácti letech tohoto mučednictví odevzdal duši Pánu.

V Římě svatého Evžena I. papeže a vyznavače.

V Trani v Apulii sv. Mikuláše Pellegrina, vyznavače, o jehož zázracích se vyprávělo na římském koncilu za předsednictví papeže blahoslaveného Urbana.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.