Menu


19. května

 

19. května

Vyznavače sv. Petra z Murony který byl zvolen papežem, a přijal jméno Celestin V.. Potom se však vzdal papežství a vedl nábožný život v samotě a proslul ctnostmi a zázraky.

V Římě svaté Pudenciány panny, která po nesčetných zápasech, poté, co uctivě pochovala mnoho mučedníků a rozdala pro Krista všechno své jmění chudým, nakonec odešla ze země do nebe.

Rovněž v Římě senátora sv. Pudenciána otce sv Pudenciány a svaté Praxedy panny. Poté, co byl apoštoly oděn křtem v Krista, uchoval si šat nevinnosti neposkvrněný až do konce svého života.

Rovněž v Římě, na Via Appia svatých Kalógera a Partunia eunuchů. První byl komorníkem manželky císaře Décia, druhý zastával jiný úřad: oba odmítli obětovat modlám a na příkaz císaře byli týráni různým a krutým mučením a nakonec po úderu ohnivým kůlem do hlavy odevzdali duši Bohu.

V Nicomédii sv. Filotera mučedníka, syna prokonsula Paciána, který za císaře Diokleciána mnoho vytrpěl a získal tak korunu mučednictví.

Na stejném místě šesti svatých panen a mučednic, z nichž hlavní byla Cyriaca, která, když otevřeně vytkla Maximianovi jeho bezbožnost, byla krutě zbita a rozčtvrtena a nakonec spálena v ohni.

V anglickém Canterbury svatého biskupa Dunstana.

V Louannec v Bretani svatého Ivo, kněze a vyznavače, který z lásky ke Kristu hájil spory dětí, vdov a chudých.

Ve Fucécchiu v Toskánsku sv. Teófila da Corte, vyznavače, kněze řádu menších bratří, propagátora duchovních cvičení, kterého papež Pius XI. zařadil mezi svaté.

A jinde mnoho dalších mučedníků a vyznavačů a svatých panen.