Menu


19. července

 

19. července

Svatého Vincence z Pauly kněze a vyznavače, zakladatele kongregace Lazaristů a dcer lásky, nebeského patrona všech charitativních sdružení, který zesnul v Pánu 28. září.

V Kolossi ve Frýgii svatého Epafry, kterého svatý apoštol Pavel nazývá společníkem ve vězení. Vysvěcen na biskupa v Kolossi od stejného apoštola; byl ozdoben ctnostmi a horlivou péčí o ovce, které mu byly svěřeny a získal palmu mučednictví: jeho tělo bylo loženoo v Římě,v bazilice Santa Maria Maggiore.

V Tréviru sv. Martina, biskupa a mučedníka.

Ve španělské Seville umučení svatých panen Justy a Rufiny, které dal správce Diogenian, nejprve mučit na skřipci a drásat háky, poté je trápil vězením, hladem a různými mukami; nakonec Justa vydechla duši ve vězení, zatímco Rufině k vůli vyznání Pána zlomili vaz.

Ve španělské Kordobě svaté Aurey panny, sestry blahoslavených mučedníků Adolfa a Giovanniho, kteří kdysi upadli do zločinu odpadlictví před muslimským soudcem, ale pak toho litovali a prolili svou krev pro Krista.

V Římě svatého Symmacha papeže, který byl dlouho pronásledován frakcí schizmatiků, nakonec proslulý svatostí zesnul v Pána.

Ve Veroně svatého Felixe biskupa.

Blízko Sceti, egyptské hory, svatého Arsénia, jáhna římské církve, který v době Theodosia odešel do samoty, kde ozdoben všemi ctnostmi a obdarovaný darem slz odevzdal svou duši Bohu.

V Kappadocii, svaté Makriny panny, dcery svatých Basilia a Emmélie a sestry svatých biskupů Basila Velkého, Řehoře Naziánského a Petra ze Sebasty.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.