Menu


18. srpna

 

18. srpna

V Palestríně umučení svatého Agapita, který ve věku patnácti let a hořel láskou ke Kristu a na příkaz císaře Aureliána byl nejprve velmi dlouho bičován žilami a poté pod prefektem Antiochem dáke mučen a na příkaz císaře uvržen mezi lvy. Když zůstal nezraněn, kat ho popravil mečem.

V Římě blahoslavených kněží Jana a Krispa, kteří za pronásledování Diokleciána pohřbili s velkou láskou mnoho těl svatých, a tak se i oni mohli podílet na jejich zásluhách a získali radosti věčného života.

Stejně tak v Římě svatých mučedníku Erma, Serapióna a Poliéna, které smýkali úzkými, kamenitými a drsnými místy, až odevzdali duši Bohu.

V Ilyriku svatých mučedníků Flora a Laura kameníků, kteří za správce Liciona poté, co byli jejich páni Prokol a Maxim umučeni, byli oba po mnoha mukách uvrženi do hluboké studny.

V Miře, v Lycii, svatých mučedníků Leona a Juliána.

V Metzu ve Francii svatého Firmina, biskupa a vyznavače.

V Římě na Via Labicana svaté Heleny, matky Konstantina Velikého, nejzbožnějšího císaře, který jako první dal ostatním vladařům vznešený příklad obrany a šíření církve.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.