Menu


17. února

 17. února

Ve Florencii, sv. Aléssia Falconièri vyznavače, jednoho ze sedmi zakladatelů Řádu služebníků Panny Marie. Ve věku sto deset let, potěšený z přítomností Ježíše Krista a andělů, šťastně ukončil svůj život . Jeho svátek spolu se svými druhy se slaví 12. února.

V Římě umučení svatého Faustína, kterého následovalo ke koruně mučednictví dalších čtyřicet čtyři křesťanů.

V Persii skonání požehnaného Policrónia, biskupa z Babilonie, který při pronásledování Décia po těžkém úderu kamenem do úst, rozpřáhl paže a obrátil oči k nebi odevzdal svou duši Pánu.

V Konkordii ve Vénetu svatých mučedníků Donáta, Sekondiána, Rémoloaa dalších osmdesáti šesti účastníků stejné mučednické koruny.

V Cesareji v Palestině svatého starce Theodola, který byl z rodiny správce Firmiliána a byl přitahován příkladem mučedníků a neustále vzýval Krista, až byl ukřižován a za tento triumf si zasloužil palmu mučednictví.

Na stejném místě svatého Juliána z Kapadocie, který byl obviněn jako křesťan za to, že líbal těla zabitých mučedníků, byl a přiveden k vladaři a upálen na pomalém ohni.

V okolí Thérouanne, ve Francii, sv Silvina, biskupa v Toulouse.

V klunyjském klášteře v Irsku svatého Fintána, kněze a opata.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.