Menu


17. srpna17. srpna

Svatého Hyacinta z řádu Kazatelů, vyznavače, který 15. dne tohoto měsíce spočinul v Pánu.

V Kartágu svatých mučedníků Liberáta opata, Bonifáce jáhna, Serva a Rustika podjáhnů, Rogáta a Septima mnichů a Maxima dítěte, které při pronásledování Vandalů za vlády krále Hunerika za vyznání katolické víry a obranu křtu byli mučeni různým a neslýchaným způsobem a nakonec přibiti na dřevo, na kterém měli být spáleni; ale oheň několikrát zapálený božskou mocí vždy zhasl; proto byli na rozkaz krále mláceni klacky, a když jim rozbili hlavy, dokončili tak vznešený průběh svého boje, korunovaný Pánem.

V Akái sv. Miróna, kněze a mučedníka, který byl za císaře Décia a správce Antipatera po mnoha mukách v Cyzicu sťat.

V Cesaréi, v Kappadócii sv. Mamanta mučedníka, syna svatých mučedníků Teodora a Rufiny, který trpěl dlouhým mučednictvím od dětství až do vysokého věku a nakonec, v době císaře Aureliàna, za správce Alexandra je šťastně dovršil. Oslavují ho s velkou chválou svatí otcové Basil a Řehoř Naziánský.

V Nikomédii svatých mučedníků Stratona, Filipa a Eutichiána, kteří byli odsouzeni k šelmám, ale zůstali bez úhony, proto byli upáleni.

V Ptolemaidě, v Palestině, umučení svatých Pavla a Juliány panny, jeho sestry, kteří za císaře Aureliana zůstali nezdolní ve vyznání Krista, oba byli sužováni různými a nejkrutějšími mukami a nakonec byli sťati.

V Římě svatého Eusébia papeže.

V Terni sv. Anastásia biskup a vyznavače.

V Montefalko, v Umbrii, svaté Kláry, jeptišky z řádu poustevníků svatého Augustina, panny. Věřící zde s nejvyšší zbožností uctívají tajemství Pánova umučení obnoveného na jejím těle. Papež Lev XIII. ji zapsal do počtu svatých panen.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.