Menu


17. května

 

17. května

Ve Villa Reale ve Španělsku sv. Paskala Baylona z řádu minoritů, vyznavače, muž úžasné nevinnosti a pokání, který byl papežem Lvem XIII. prohlášen za nebeského patrona eucharistických kongresů a sdružení na počest svaté Eucharistie.

V Noyonu ve Francii svatých mučedníků Eradia, Pavla a Akvilina spolu s dalšími.

V Chalkedonii svatých mučedníků Solokona a druhů vojáků umučených za císaře Maximiána.

V Alessandrii svatých mučedníků Adrióna, Viktora a Basila.

Ve stejný den svaté Restituty, panny a mučednice, která byla v Africe za vlády Valeriána různými způsoby týrána a od soudce Prokola naložena na loď plnou smoly, která byla zapálena, aby byla na moři spálena; když se plameny se obrátily proti pachatelům, v modlitbě odevzdala svou duši Bohu. Loď i s jejím tělem byl Božím řízením zavedena na ostrov Ischia blízko Neapole, kde byla s velkou úctou přijata křesťany. Později dal Konstantin Veliký na její počest ve městě Neapoli zbudovat baziliku.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.