Menu


15 let trvání jedinečné instituce v církvi.

Brazílie


Apoštolská osobní administratura sv. Jana Marii Vianneye v Brazílii slavila 15 let svého trvání. Jedná se o jediný brazilský kostel římskokatolické církve v tradičním ritu.

Od roku 1948 vedl biskupství Campos mons. Antonio Castro Mayer. Jako koncilní otec se připojil k Coetus Internationalis Patrum, který se stal protiváhou Rýnské aliance. Roku 1981 asistoval biskupskému svěcení, po kterém následovala exkomunikace FSSPX. Část kléru mu zůstala věrná, a tak zde vznikla paralelní struktura. Po jeho odchodu do důchodu stal se jeho nástupcem mons. Licinio Ringel a došlo k sblížení s Římem; počátkem roku 2002 byla exkomunikace pozastavena a Jan Pavel II. zřídil z této struktury osobní apoštolskou adminintraturu. Od té doby existují na tomto teritoriu dvě paralelní církevní struktury. Obě mají stejnou jurisdikci. Krátce nato biskup Ringel zemřel. Na jeho místo nastoupil biskup Rifan.

19. srpna slavil biskup Rifan malé jubileum 15 let trvání jedinečné instituce v církvi. Celebrantem byl arcibiskup Giovanni d´Aniello, apoštolský nuncius v Brazílii. Slavnosti se účastnilo celkem 7 biskupů. Ovšem nebyl pozván nikdo z Bratrstva, které se o personální administraturu největší měrou zasloužilo. Biskupství Campos má 73 kněží, administratura má 37 kněží a 33 řeholnic.

                     katholisches


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010