Menu


13. ledna

13. ledna

V Poitiers, ve Francii svatého Hilaria, biskupa a vyznavače, který byl za to, že usilovně hájil katolickou víru, na čtyři roky odsunut do Frygie a kromě jiných zázraků tam vzkřísil mrtvého člověka. Papež Pius IX. ho prohlásil a potvrdil za učitele církve. Jeho svátek se slaví následující den.

Ve francouzské Remeši svatého Remigia, biskupa a vyznavače. Obrátil francouzský lid ke Kristu, když nejprve pokřtil a zasvětil do tajemství víry svého krále Chlodovika a po mnoha letech života na biskupském stolci, proslulý svou svatostí a slávou zázraků, odešel z tohoto života. Jeho svátek se však slaví především 1. října, na slavnost přenesení jeho posvátného těla.

V Římě, na Via Labikana za císaře Galliena mučednictví čtyřiceti svatých vojáků, které si vysloužili za své yznání pravé víry.

Ve španělské Kordobě svatých mučedníků Gumesinda kněze a Servidea mnicha.

Na Sardinii svatého mučedníka Potila, který za císaře Antonína a správce Gelasia, poté co mnoho vytrpěl, nakonec dosáhl mučednické smrti stětím.

V Bělehradě v Horním Srbsku svatých mučedníků Hermila a Stratonika, kteří byli po krutých mukách za císaře Licinia svrženi do řeky Istry.

V Cézareji v Kappadokii svatého Leoncia biskupa, který za Licinia bojoval proti pohanům a za Konstantina proti ariánům.

V Tervíru svatého biskup Agricia.

V klášteře Vergy ve Francii svatého Vivencia vyznavače.

V Amasei v Pontu, svaté Glafiry panny.

V Miláně, v klášteře svaté Marty, blahoslavené Veroniky z Binasky, panny, z řádu svatého Augustina.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.