Menu


11. 5.: výrodí zasvěcení Konstantinopole

11. května 330: Konstantinopol zasvěcena Panně Marii


Východní církev slaví 11. května výročí zasvěcení Byzance, Bohem chráněného města , pod ochranu naší Královny nejsvětější Matky Boží.

Konstantin Veliký, který zvolil Konstantinopol za hlavní město křesťanské říše, zvětšil je a opatřil hradbami. Zúčastnil se 11. května 330 spolu s patriarchou velkého procesí, které se konalo po zasvěcení města Matce Boží. Procesí se účastnil všechen lid a klérus. Na fóru byly na sloupu císaře umístěna hřeby, jimiž byl Pán přibit na kříž, a dvanáct košů, které sloužily k shromáždění zbytků po rozmnožení chlebů.

Toto procesí mezi chrámem Hagia Sofia a fórem se opakovalo každý rok. Několikrát přislíbila Matka Boží svou ochranu městu, které přechovávalo nesčetné relikvie světců a bylo pokládáno za předsíň nebe. Když roku 626 Avaři spolu s Peršany zaútočili na město, byl jejich útok odražen obrazem Panny Marie. Podobně byly překonány epidemie a přírodní katastrofy, a to až do dne, kdy toto císařské město podle nevysvětlitelných plánů Boží prozřetelnosti zmizelo ze scény (1453). Zůstává nicméně pro křesťany symbolem budoucího království, kterému nebude konce.

Podle paravoslavného kláštera                                            Minute mit Maria 11.5.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010