Menu


10. července

 

10. července

V Římě umučení sedmi svatých bratří mučedníků, synů sv. Felicity mučednice. Jsou to: Januárius, Felix, Filip, Silvan, Alexandr, Vitále a Marciál. Stalo se tak za císaře Antonína a městského prefekta Publia. Z nich Januarius poté, co byl zbit pruty a rozdrásán ve vězení, byl ubit olověnými biči; Felix a Filip byli umláceni holemi; Silván byl svržen do propasti; Alexandr, Vitále a Marciál byli popraveni mečem.

Stejně tak v Římě svaté panny a mučednice Rufíny a její sestry Sekundy, které byly za pronásledování Valeriána a Galliéna podrobeny mukám, a nakonec popraveny stětím. Jejich těla jsou s náležitou úctou pochována v Lateránské bazilice poblíž křtitelnice.

V Africe svatých mučedníků Januária, Marina, Nábora a Felixe, kteří byli popraveni mečem.

V Nikopoli v Arménii, svatých mučedníků Leoncia, Maurícia, Daniela a druhů; kteří za císaře Licinia a správce Lysiase byli trýzněni různými způsoby a nakonec dovršili své mučednictví v plamenech ohně.

V Pisídii svatých mučedníků Bianora a Silvána, kteří poté, co vytrpěli velmi krutá muka pro jméno Kristovo, nakonec byli korunováni stětím.

V Ikoniu v Lykaonii svatého mučedníka Apollónia, který byl ukřižován.

Blízko Gentu ve Flandrech, sv. Amelbérgy panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.