Menu


Myšlenky sv. Jna Bosca

 
            Jestliže se zapomíná na to, co je věčné, všechno ostatní je vedlejší.
                                                        
                                             
                                              Ďábel se bojí veselých lidí.
 
                                             
                           Pečujte zvláště o nemocné, děti, staré a chudé,
                            získáte si tak Boží požehnání a přízeň lidí.
 
                                             
        Láska nám umožňuje snášet únavu, nudu, nevděčnosti, nedostatky, přehlížení.
 
                                             
                   Pamatuj, že máš anděla, který je tvůj průvodce, druh a přítel.
 
                                             
                            Dobroty si váží i zvrácení lidé, kteří ji nepraktikují.
 
                                             
     Vy nejste kazatelé, ale máte k dispozici účinný způsob, jak kázat: dobrý příklad.
 
                                             
             Láska všechno snáší, proto ten, kdo nesnáší nedostatky druhých,
                                                   nemá  pravou lásku.
 
                                             
                       Na to, abychom konali dobro, postačí trochu odvahy.
 
                                             
                                        Cesta kříže je cesta, která vede k Bohu.
 
                                             
                       Jestliže peníze dělají mnoho, modlitba dělá mnohem více.
 
                                             
                       Mysli na to, můj synu, že Bůh tě křtem učinil svým dítětem,
                                 zamiloval si tě a miluje tě jako něžný otec.
 
                                             
                                           Neboj se, Bůh ti dá všechno.
 
                                             
                              Všichni mladí mají své těžké dni, i vy jste je měli.
Běda nám, jestliže se nevynasnažíme jim pomáhat, aby jimi prošli rychle a bez škody.
 
                                             
                                       Krásné řeči bez příkladu jsou k ničemu.
 
                                             
                                 Čerpej odvahu z víry a ze svého přesvědčení.
                        Ti špatní se musí bát dobrých, nikoliv dobří špatných.
 
                                             
   Svěřme se do rukou Božích v úplné důvěře, modleme se, a všechno dopadne dobře.
 
                                             
Život je příliš krátký. Je třeba rychle dělat tu trochu dobra, které jsme schopni,
                                                  než nás překvapí smrt.
 
                                             
                                           Nejsme sami. Ježíš je s námi.
 
                                              
                          Důvěřujte ve všem svátostnému Ježíši a Panně Marii Pomocnici,
                                                a uvidíte, co jsou to zázraky.
 
                                              
                                              Dejme se vždy vést láskou.
 
                                              
                     Ježíš bude vždy naším učitelem, naším vůdcem, naším vzorem.
 
                                              
            Pracujme ustavičně v tomto životě pro spásu své duše a duší těch druhých:
                                           odpočineme si v blažené věčnosti.
 
                                              
                     Běda tomu, kdo pracuje proto, aby získal chválu od tohoto světa:
                            svět je špatný plátce a splácí vždy nevděčností.
 
                                              
                Udělejte to, co můžete. To, čeho nejsme schopni my, udělá Bůh.
                 Snažte se, abyste si zasloužili chválu od Boha, nikoliv od lidí.
                       Maria je naše vůdkyně, naše Učitelka, naše Matka.
 
                                              
                                  Důvody naší úcty k Panně Marii jsou tyto:
      Maria je nejsvětější ze všech tvorů, Maria je Matkou Boží a Maria je Matkou naší.
 
                                              
                                      Kdo důvěřuje Marii, nebude zklamán.
 
                                               
                                                  Maria nic nedělá napůl.
 
                                               
            Toto Dítě se narodilo a zemřelo právě pro mne, pro mne tolik trpělo.
                                           Čím mu dám najevo svou vděčnost?

                                               

                                     Bůh se stává člověkem, aby spasil naši duši.
                                    Naše duše musí být proto něco velmi velkého.