Menu


Jednodušší otázky pro Bergoglia

 

Čtyři kardinálové si dali tu práci, aby specifickým způsobem vystavili na odiv, jak se autor Amoris laeticia rozchází se závaznými dokumenty svých předchůdců. Chtějí demonstrovat skutečnost, že přístupem k mravním zákonům a normám, jaký Bergoglio zcela samozřejmě uplatňuje v AL, podkopává celou církevní mravní nauku.

Když to Bergoglio četl, asi se od srdce zasmál: „Konečně jim to dochází.“

O nic jiného mu přece nejde. Celým svým podnikáním, aktivitou, svými styky, plány, volbou spojenců a spolupracovníků v církvi i mimo ni dává zřetelně najevo, že má svou vlastní morální nauku, své vlastní cíle a nauka církve v dosavadní podobě jenom překáží jeho světovládným plánům.

V jeho případě je třeba začít od jednodušších a lapidárnějších otázek a zcela nezbytných předpokladů, na které se nás Matka církev ptá v noci na Bílou sobotu:

Odříkáš se Satana? I všech jeho skutků? I vší jeho nádhery?
Věříš v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Věříš, v Ježíše Krista, jeho jediného Syna, našeho Pána, který se narodil a trpěl?
Věříš v Ducha Svatého, svatou katolickou církev, společenství svatých, odpuštění hříchů a život věčný?

Budou – li všechny odpovědi upřímné a přesvědčivé VĚŘÍM, měl by je v prvé řadě osobně uveřejnit s velkým DEMENTI v listě La Repubblica.